17 September, 2020

नानीहरुलाई असोज ७ गते बुधबार भित्रमा बिद्यालयमा सम्पर्क गरि बिद्यार्थी नामाङ्कन तथा अभिलेखिकरण गर्नुहुन जानकारी गराउदछौं